Bare du kan skrælle kartofler…

Tæt samarbejde mellem fiskeskippere og Fiskeriskolen i Thyborøn hjælper nye fiskere i gang.

Tekst: Erik Poulsen
Foto: Henrik Vinther Krogh

Der skal hverken et vist karaktergennemsnit eller nedarvede evner til for at blive fisker. Formelt skal man blot være 16 år, have en ren sundhedsattest og gennemføre et søsikkerhedskursus på en uge for at komme i gang med uddannelsen som fisker.

Det sker på Fiskeriskolen i Thyborøn, der fungerer som uddannelsessted for fiskerierhvervets lærlinge. Størstedelen af den to år lange uddannelse foregår dog ombord på fiskerfartøjer, hvor man i praksis skal prøve mindst to forskellige slags fiskeri.

”Jeg er opvokset i Thorsminde, hvor man sagde til de unge, at ’du kan altid blive fisker’. Sådan er det ikke helt i dag, hvor du skal kunne meget andet end at pille fisk af nettet. Og nogle af de unge, der søger ind i erhvervet, kender altså ikke forskel på bundgarnsfiskeri og trawl”, siger Sussi Jensen, der er uddannelseskonsulent på Fiskeriskolen.

Hun informerer om uddannelsen, når Fiskeriskolen får skoleelever på besøg eller selv opsøger unge mennesker på uddannelsesdage eller i forbindelse med forskellige events.

”Her fortæller jeg, at det ikke er så tosset at tage en uddannelse som fisker. Du skal lære at begå dig på et skib, og der er mange ting, som man skal have styr på, og det er ikke lige let det hele. For eksempel navigation og bogholderidelen i forhold til kvoter. Det kan være svært at finde rundt i, hvis du aldrig før har været på et skib”, siger Sussi Jensen.

Garanti for læreplads

Til gengæld kan hun lokke med, at fiskeriet modsat andre erhverv garanterer, at der er en lærlingeplads, så snart de første tre ugers introforløb på skolen er overstået. Det sørger Fiskeriskolen for gennem et tæt samarbejde med Danmarks Fiskeriforening, hvor skipperne også har en interesse i at få veluddannede unge ind i erhvervet. Blandt andet med henblik på generationsskifte, men også for at undgå for stort et frafald blandt de unge, der prøver det hårde job som fisker.

”Førhen ansatte vi jo fiskere på deres glatte ansigt og gav dem et sæt gummitøj, hvis de bare de ville med ud for at fiske. I dag rekrutterer vi gennem skolen, men man må også gerne vise lidt initiativ ved at henvende sig selv og for eksempel komme med på en prøvetur”, siger Niels Klit.

Han er skipper på fartøjet RI 566 Madsalune, der hører hjemme i Hvide Sande.  

”Vi har primært brug for en lærling i sommerhalvåret, hvor der er meget at lave, når vi fanger rødspætter og rødtunger i Nordsøen, men de kommer også med om i Skagerak, hvor vi fisker alt blandet som hummer og pighvar fra oktober til april.

Vi kan godt mærke at der er en ekstra mand ombord, når vi for eksempel losser fisken. Det skal gå stærkt, så vi kan komme på havet igen, og så er det rart, at der er en, som kan sørge for, at der bliver ryddet op, mens vi losser. En ekstra kniv ombord, når vi renser fisk, betyder også, at vi kan være færdige en halv time tidligere”, siger Niels Klit.

Skolen holder kontakt

Fiskeriskolen slipper ikke de unge, mens de er hyret som lærlinge. Sussi Jensen ringer løbende for at følge op, og de unge skal også kontakte både skolen og skipper, når de melder sig syge. Samtidigt kommer uddannelseskonsulenten så ofte som muligt ned på kajkanten for at hilse på både skipper og lærling, når de er i havn. 

”Jeg er opvokset i fiskermiljøet, men har jo ikke selv været fisker, så det er godt at få sat ansigt på hinanden og få en snak om løst og fast. Det er jo unge mennesker, der typisk er ved at flytte hjemmefra, og som i mange tilfælde kommer fra andre steder i landet. Derfor kan det være godt lige at se hinanden i øjnene, når der skal stilles nogle af de lidt svære spørgsmål, som måske kan være lidt flove for de unge. Det foretrækker de også, når vi ser hinanden på skolen”, siger Sussi Jensen.

Fiskeri med hjertet

Som skipper forsøger Niels Klit også at få de unge mennesker til at brænde for et erhverv, som de færreste i dag er vokset op med.  

”De kommer fra hele landet, og der er jo unge mennesker, som aldrig har været tættere på en fisk, end når de som lystfisker tog en aborre af krogen. Men derfor kan de alligevel være super-motiverede. Det handler om vilje. Derfor gør jeg også meget ud af, at fiskeriet skal gå i blodet på dem. De skal føle, at fiskeriet er noget, som de kan lide. Det skal være en livsstil og ikke kun noget, man gør for at tjene penge”, siger Niels Klit.

Han understreger, at man skal være indstillet på den særlige arbejdsplads, hvor det for eksempel også kan betyde noget, at man er god til at lave mad og være tæt sammen med andre døgnet rundt i flere dage.

”Det er et samarbejde, når man er tre-fire mand sammen på et lille sted, og de skal føle, at alle gør en indsats for at få det til at fungere. Det er også derfor, at jeg siger, at de fleste kan lære at være fisker, hvis blot de kan skrælle kartofler. Jeg vil gerne have en ung besætning, men jeg gider ikke have unge mennesker med, der hele tiden glor ned i telefonen. I hvert fald ikke under måltiderne”, siger Niels Klit.

Et krævende job

Han erkender, at der er et vist frafald fra uddannelsen, men tror ikke, at det er meget anderledes i andre erhverv. 

”Nogle af de unge ikke er vant til, at der bliver stillet krav til dem. Og det kan for eksempel pisse mig af, at de ikke tager telefonen, hvis man ringer til dem. I et tilfælde har jeg været nødt til at true en lærling med, at jeg trak 500 kroner i hans hyre, hvis han ikke ringede tilbage senest fem minutter efter, at jeg havde ringet til ham. Det hjalp. Men nogle af unge har nok ikke på forhånd overvejet, hvor meget man er hjemmefra og ikke altid kan være med til alle fester. Især ikke når planlægningen kan blive lavet om i løbet af en uge”, siger Niels Klit.

Fiskeruddannelsen

Det tager cirka to år at få ’Det Blå Bevis’ som fisker. 

Uddannelsen på Fiskeriskolen i Thyborøn indebærer, at man tager et søsikkerhedskursus på en uge og gennemfører et introforløb på tre uger. Derefter skal man på havet som lærling i mindst 18 måneder, der undervejs afbrydes af to skoleophold på henholdsvis 11 og 10 uger.

I slutningen af juni lancerer Fiskeriskolen kampagnen ’Bliv fisker’, hvor det seneste hold fiskerelever i korte videointerview fortæller om deres oplevelse af uddannelsen og livet som fisker.

Læs mere på eucnordvest.dk og blivfisker.nu