Om os

Konsumfisk

Konsumfisk er et fiskeriklynge samarbejde mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde og arbejder for at skabe optimale rammer for samarbejdet mellem havnene. En platform for udvikling og sparring i forhold til nye idéer og tiltag på konsumfiskområdet.

Kerneområderne er facilitering af netværk, konstant fokus på kvalitet og råvareudvikling , samt markedsføring af fisk og fiskeriet.

Konsumfisk holder hele tiden øje med muligheder og udfordringer i fiskerisektoren og fødevarebranchen generelt.

I forbindelse med udviklings- og innovationsprojekter henter Konsumfisk relevante kompetencer ind fra uddannelses- og vidensinstitutioner, erhvervsfremme- og innovationsaktører, private virksomheder m.fl.

Samarbejdet består af 6 parter:

  • Thyborøn Havn
  • Hvide Sande Havn
  • Thorsminde Havn
  • Danske Fiskeauktioner A/S (fælles auktion for de tre havne)
  • Sydvestjysk Fiskeriforening
  • Thyborøn Havns Fiskeriforening

Med på sidelinjen har vi opkøbere fra de tre havne, hvor eksempelvis Vestfisk A/S i Hvide Sande og Well-Fish i Thyborøn sidder med ved bordet.

Udover at samarbejde om udvikling og markedsføring af den friske fisk og sikre fælles front på messer og lignende, deltager vi i diverse fødevaresamarbejder og platforme, hvor der er behov for at få FISK på dagsordenen.