Kend din fisker

”Kend din fisker” er et fortællingsprojekt om fiskeren og de elementer der er omkring ham i de tre vestkysthavne Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn. 
 
Vi oplever, at omverdenen, herunder indkøberen fra de store kæder, catering virksomheder og kantiner, gerne vil kende historien om den enkelte producent, i vores tilfælde fiskeren, og dernæst fiskens vej. Vi vil med dette projekt fortælle vores måde at drive fiskeri på og ikke mindst vores måde at håndtere fisken på. Historien skal fortælles i fællesskab og dermed vise bredden i fiskeriet i de tre havne. Sidst men ikke mindst skal historien afspejle det gode liv som fisker.
Nordsøens sjoveste arbejdsplads

Fiskefartøjet L654 Pia Glanz fra Thorsminde er præget af et særligt fællesskab med overvejende unge fiskere ombord...
Konsumfisk

Konsumfisk er et fiskeriklyngesamarbejde på tværs af de tre havne Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn. Platformen bruges til samarbejde omkring fisk i relation til udvikling, afsætningsfremme og markedsføring. Kvalitet- og råvareudvikling er nogle af kerneområderne. Konsumfisk skal ligeledes være med til at sætte fisk på dagsordenen i forskellige fødevaresamarbejder og netværk. 

Partnere i Konsumfisk: · Hvide Sande Havn · Thorsminde Havn ·  Thyborøn Havn · Danske Fiskeauktioner A/S · Sydvestjysk Fiskeriforening · Thyborøn Havns Fiskeriforening · Fiskernes Fremtid, Hvide Sande
Fiskehallen sælger fisk på alle måder

Med restaurant, havneknejpe, køkken, fiskebutik og kiosk i Thyborøns tidligere auktionshal driver indehaveren af Fiskehallen, Anders Olesen...