Projekter

Hvad arbejder vi med?

Konsumfisk er et fiskeriklyngesamarbejde mellem de tre vestkysthavne Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn og har til formål at samarbejde omkring udvikling og markedsføring af den friske fisk fra de tre havne.

Vejen hertil er især at øge værditilvæksten af de landede fisk i de tre havne, som følge af højere kvalitet, bedre levering/logistik, forretningsudvikling og mere synlig markedsføring i både ind- og udland.

Se eksempler på spændende projekter under dette punkt.