Kvalitet - et kerneområde

For at kunne opretholde de mange købere på auktionen og dermed sikre fiskerne de bedste priser er det nødvendigt med en stabil leverance af kvalitetsfisk til auktionen. Derfor vægter vi i Konsumfisk kvalitetsudvikling og uddannelse rigtig højt.

Parterne i klyngesamarbejdet har taget initiativ til en uddannelse i kvalitetshåndtering til fiskere, skippere og medarbejdere på auktionen. I ”værktøjskasse” er et af redskaberne, der skal være med til at hæve det generelle kvalitetsniveau på fisk landet i de tre havne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde en kvalitetshåndbog med procedurer for håndtering af fisk under fangst, opbevaring om bord, landing, sortering samt for den videre transport.

Kvalitetshåndbogen følger fisken fra fangst til auktion. Målet med bogen er at kunne definere og dokumentere kvaliteten i de tre havne, og at bogen kan bruges som et markedsføringsmæssigt tiltag til aftagere og forbruger.

Tilknyttet fil:
Gode vaner (1 MB)