RI427 Annette Helene

Jeg har fisket siden jeg var 18 år og er i dag indehaver af to trawlere RI427 og RI527 Vibeke Bram. Jeg elsker mit liv som fisker og kan godt lidt at igangsætte og være med til at sikre udvikling indenfor fiskeriet. Jeg har afhændet 50% af båden til Jørgen Bollerup Olesen i daglig tale kaldet ”Bøf”. Han er lidt yngre end jeg og har fisket siden han forlod folkeskolen.  

For os, og vores besætning, er det vigtigt at levere frisk fisk, vi kan stå inde for. Vi har stor fokus på kvalitet og vi lægger samtidig stor vægt på at have respekt for vores hav.

RI427 Annette Helene er bygget i 2009. Fartøjet er udrustet til konsumfiskeri og har de seneste år gennemgået større ombygninger og fartøjet er løbende moderniseret, så den i dag fremstår som en topmoderne trawler.

RI427 Annette Helene har 7 mand tilknyttet båden, hvor der er 4 mand på havet ad gangen. 

Udvalget af fisk svinger mellem årstiderne, men vi har gerne følgende fisk med til havn: rødspætter, rødtunger, pighvar, ising, kuller, mørksej og torsk. Hovedarten er rødspætter med ca. 70 %. Vores fisk sælges over auktionen og går til hele Danmark og det europæiske marked. 

Vi har stor fokus på kvalitet og vi er MSC-certificeret og bærer derfor i dag det blå MSC-mærke. MSC mærket er forbrugerens garanti for at fisken er fanget på en bæredygtig måde, det vil sige, at vort fiskeri forvaltes effektivt, så bæredygtighed og økosystem sikres, og fiskeriet ikke beskadiger hverken havmiljøet eller økosystemet. Ligeledes sikrer vi, at bestanden af fisk ikke bliver overfisket på de områder, vi driver vort fiskeri.

Kvaliteten sikres ved at fiskene renses ombord og straks bliver lagt på skælis og slorry is, så den bevarer den høje og friske kvalitet. Slorry is er specielt, da det er flydende is, der straks pakkes rundt om fisken, så den lynhurtigt køles ned og derved bevarer sin friskhed.

Vi driver vort fiskeri i Nordsøen og Skagerrak. Her fisker vi de fleste danske spisefisk og på grund af det høje saltindhold, er fiskene fra Nordsøen og Skagerrak meget fastere i kødet og har en fantastisk smag.

Båden er som trawler rigget til fiskeri med bund- og dobbelt trawl. Alle trawlene er lavet med store masker og paneler, så det minimerer bifangst. 

Vort fiskeri er naturskånsomt og hverken rev eller bundens dyre- og planteliv beskadiges. Vore fiskebåde ødelægger ikke havbunden og fiskens levesteder, og vi fisker udelukkende med bæredygtige redskaber som trawl.

Jørgen Bollerup Olesen & Kurt Adsersen
RI427 Annette Helene
Kaldenavne: OUNY
Tlf.:  40 40 75 27
Mail.: kurtadsersen@post.tele.dk
Facebook: Kurt Adsersen