R231 Ocean Laura

Per Lund-Hansen er den ene af skipperne på R231 Ocean Laura. Jeg har fisket siden 1985, hvor jeg forlod folkeskolen.

Jeg er også medejer af fartøjet R230 Ocean Freja.

Fartøjet er bygget i 2000 og har gennemgået mange store ombygninger gennem tiden. Fartøjet er eksempelvis blevet forlænget, og det er i dag et meget velfungerende fartøj med hensyn til fangstbehandling og opbevaring af fisk.

8-9 mand har deres arbejde og hjem ombord på R231 Ocean Laura.

Det er sæsonafhængigt, hvad fartøjet fisker efter. Forår og sommer fisker vi efter blandt andet rødspætter, rødtunger mm. i Nordsøen. Her lander vi fisken i Thyborøn. I vinterperioden fanger vi torsk i Østersøen. 

Der er plads til 1600 fiskekasser i lasten. Når vi lander og har losset, får nye rene fiskekasser med ombord. Det handler om hurtigst muligt at få tømt skibet for fangsten, så det kan komme på havet igen.

Nordsøen og Østersøen.

Trawlfiskeri.

Per Lund-Hansen
R231 Ocean Laura
Kaldesignal.: OZYQ
Tlf.: 2029 6731
Mail.: oceanlaurar231@gmail.com