RI426 Mette Janni

Fartøjet har to ejere og skippere - Lars Johnsen Høj og Enevold Mose Sørensen.

Rejetrawleren ”Mette Janni” blev bygget på Vestværftet i Hvide Sande i 2004.

I januar 2018 blev fartøjet færdig med en større ombygning, hvor den blev forlænget med 3 meter, så den nu måler knap 22 meter i alt.

Tidligere tiders fiskeri efter hesterejer godt suppleret med et årstidsbestemt rationsfiskeri efter industrifisk, er med ombygningen af RI 426 »Mette Janni«, udvidet til også i højere grad at omfatte konsumfiskeri.

Besætningen på fartøjet er tre mand stor.

RI426 »Mette Janni« er én af de 28 rejetrawlere i Danmark, der har licens til at fiske efter hesterejer i Danmark. Konkurrencen i Danmark er begrænset, men syd for grænsen i Tyskland og Holland, er antallet af de mindre bomtrawlere, der også fisker rejer, helt oppe på næsten 500 fartøjer i alt. 

Hesterejen, som er lille og brun, bliver kogt i havvand på skibet straks efter fangst. Herefter lægges de på is i lasten.

Efter ombygningen vil fartøjet i højere grad læne sig op af konsumfiskeri efter flad og rundfisk. Fisk der er skånsomt fanget, så kvaliteten højnes og dermed giver den optimalt og bedst opnålige afregning.

Fiskeriet efter hesterejer foregår på det lave vand langs den jyske vestkyst og i den danske del af Vadehavet.

Længere hen på efteråret søger hesterejerne ud på dybere vand i Nordsøen. Det er også herfra fiskeriet efter konsumfisk, som fladfisk og torsk, foregår.

Fartøjet er som trawler rigget til fiskeri efter både hesterejer og forskellige konsumarter som eksempelvis rødspætter og torsk.

Lasten kan rumme 80 tons fisk i alt.

Lars Høj ”Skalle”
RI426 Mette Janni
Kaldenavn: OXJR
Tlf.: 2243 8396
Mail.: ri426@hotmail.com
Facebook: Lars Høj & Enevold Mose Sørensen