L56 Anna-Lise

L56 Anna-Lise er ejet af far og søn, Ejvind Rom og Poul-Erik Rom. Der er foretaget en glidende generationsskifte i fartøjet, så Poul Erik i dag ejer 50% af båden. 

Poul Erik: Jeg har ikke altid vidst, at jeg ville være fisker. Karrieren startede med en uddannelse som skibsmontør hos Thyborøn Skibs & Motor (3XJ). Efter jeg blev udlært, brugte jeg 9 måneder hos Søværnet. Dernæst gik turen til et job på boreplatform for firmaet Schlumberger.

I 2012 fik jeg hyre hos min far og begyndte at fiske. Det har jeg gjort lige siden, og for mig var der ikke andet alternativ end at købe part i skibet og på den måde være med til at sikre noget af fremtidens fiskeri.

Når jeg ikke fisker, er der nok at se til på hjemmefronten med to små børn. Jeg er gift med Louise og sammen har vi sønnerne Jannick og Oliver.

Ejvind: jeg har stort set fisket hele mit liv og har haft eget fartøj de seneste knap 40 år. Jeg har ved siden af fiskeriet også brugt tid på organisationsarbejde inden for fiskeriet.

Fartøjet er bygget i 1998 og senest total renoveret og ombygget i 2014/15. Her blev skibet forlænget 6,60 meter, hvor både mandskabs- og arbejdsforhold blev væsentligt forbedret.

Besætningen består af i alt 7 mand, som skiftes til at være på havet. 5 mand på hver rejse, som tager mellem 4 og 6 dage.

L56 Anna-Lise fisker konsumfisk hele året. Specielt efter torsk, kuller, kulmuller og andet blandet fisk.

Nordsøen.

Fartøjet er en topmoderne kombineret trawler og vod fartøj. Der er løbende lavet investeringer i fangstredskaber, der sikrer merværdi for fiskevarer og teknologier, der har en positiv indvirkning på økosystem og havbund.

Poul Erik Rom
L56 Anna-Lise
Tlf.: 20 25 62 24  
Mail.: poulerik_rom@hotmail.dk