RI236 Lisbeth Frich

Som fast skipper på RI236 Lisbeth Frich er Klaus Frich (f1967) at finde ved roret. Fartøjet er ejet af Jens Frich. Begge har været i fiskeriet altid og er erfarne fiskere. Jens Frich har haft mange både, ligesom Klaus Frich også har fisket med eget skib.

RI236 Lisbeth Frich er bygget i 2010 og er det 5. skib, som sejler under navnet Lisbeth Frich. 

Skibet er en topmoderne trawler, som er udrustet til at fiske efter konsumfisk. I indretningen ombord, er der tænkt på gode forhold, både i forbindelse med arbejdet og boligforholdene ombord.

Besætningen på RI236 Lisbeth Frich består af fem mand. Tre fuldbefarne og to lærlinge. 

”Vi synes det er vigtigt at være med til at uddanne nye fiskere og være med til at sikre, at der kommer nyt blod ind i erhvervet”.

Vi er gerne ude 4-6 dage. Vi lander oftest om natten/tidlig morgen, så fisken er klar til salg næste dags morgen på auktionen. Det tager højst et par timer at losse skibet. Dernæst skal der gøres klar til en ny rejse med nye rene fiskekasser, eventuelt nyt grej og proviant.

Rødspætter er fartøjets hovedfiskeri, men der landes også andre fine nordsøarter som tunge, kulmule, torsk, pighvar, havkat mm., alt efter sæson. Det meste af fisken landes i hjemhavnen Hvide Sande til Danske Fiskeauktioner.

Allerede inden fartøjet når i land, er salget af fisken i gang. Vi meddeler auktionen, hvilke mængder og fiskearter, der er i lasten, samt tidspunktet for, hvornår vi lander. Auktionen videresender oplysningerne til netværket af indkøbere, som så kan tilrettelægge det videre salg. Den erfarne indkøber kender det enkelte fartøjs kvalitet på fisk og ved præcis, hvad de går efter.

Nordsøen og Skagerrak.

RI236 er en trawler. Vi har stor fokus på kvalitet. Fiskene renses ombord og bliver straks lagt på is efter fangst, så den bevarer den høje og friske kvalitet. Det starter med korrekt håndtering ombord i forhold til rensning og isning. Auktionen sikrer dernæst korrekt opbevaring og ubrudt kølekæde i forhold til den videre transport. Både fiskefartøj og auktion sørger desuden i samarbejde for, at der er fuld sporbarhed på fisken på vejen frem til middagsbordet.

Klaus Frich
RI236 Lisbeth Frich
Kaldesignal.: OWIH
Tlf.: 42 38 29 77
Mail.: klaus.frich@gmail.com